Εχετλαίος”

www.exetleos.gr

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Eχετλαίος», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή του Μαραθώνα», στο πλαίσιο της δράσης «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος με διακριτικό τίτλο «Εχετλαίος», για την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ανέργων του Δήμου Μαραθώνα.

Για τον λόγο αυτόν ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/νες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη.

 

Τι είναι το ΤΟΠΣΑ «Εχετλαίος»

Το έργο «Εχετλαίος» είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων που στοχεύει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 78 ανέργων του Δήμου Μαραθώνα, μέσα από τη δραστηριοποίησή τους σε επαγγέλματα που αναδεικνύουν και αξιοποιούν τα μοναδικά περιβαλλοντικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αλλά και της αρχαίας κληρονομιάς της περιοχής.

Μέσα από τις δράσεις του έργου, οι ωφελούμενοι θα λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση, συμβουλευτική και υποστήριξη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, στους τομείς του εμπορίου, του πολιτισμού και των τουριστικών επαγγελμάτων. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην περιοχή του Δήμου Μαραθώνα σε τρεις βασικούς άξονες δραστηριότητας:

1. Δημιουργία θεματικού πάρκου «Η Ζωή την Αρχαία Αθήνα»: το εν λόγω πάρκο θα αποτελείται από ένα σύνολο νέων επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν από τους ωφελούμενους του έργου και θα αναπαριστά  αντιπροσωπευτικές και χαρακτηριστικές σκηνές από την ζωή των αρχαίων Ελλήνων στην Αθήνα.

2. Δημιουργία επιχειρήσεων για την παραγωγή και διάθεση Τοπικών Προϊόντων: οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από τους ωφελούμενους σε αυτόν τον άξονα δραστηριότητας, θα ασχολούνται με την βιολογική-οικολογική παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση και διάθεση τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασης (αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά, είδη λαϊκής τέχνης κλπ).

3. Δημιουργία μικρών επιχειρήσεων σε δημιουργικά, πολιτιστικά και τουριστικά επαγγέλματα: οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου άξονα θα δραστηριοποιηθούν σε επαγγέλματα:

(α) του δημιουργικού τομέα (creativity sector) που θα συνεισφέρουν στην λειτουργία του δια-δραστικού πάρκου με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους,

(β) διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, αναβιώνοντας τα τοπικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ενισχύοντας την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα της περιοχής, ενσωματώνοντας στις διάφορες εκδηλώσεις τα εκθετήρια-πωλητήρια των τοπικών προϊόντων,

(γ) εναλλακτικού τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής (outdoor activities), αξιοποιώντας τα περιβαλλοντικά και αστικά αξιοθέατα της περιοχής προσφέροντας υπηρεσίες αναψυχής και παρατείνοντας τον χρόνο διαμονής και τις επιλογές των επισκεπτών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Εχετλαίος απευθύνεται σε όσους:

➙ είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ή  στον ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας)

➙ είναι Νέοι επιστήμονες με ασφάλιση σε επαγγελματικό ασφαλιστικό φορέα και έναρξη επαγγέλματος από 2-1-2011 και μετά.

➙ είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα

➙ είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι του Καλλικρατικού Δήμου Μαραθώνα

 

Πως μπορείς να ωφεληθείς από το πρόγραμμα “Εχετλαίος”

Από την συμμετοχή σου στο πρόγραμμα μπορείς να αποκτήσεις:

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ επιμόρφωση και πιστοποίηση  στη βασική ικανότητα: «Αίσθημα πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητας» σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ERF)

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ επιμορφωτικά σεμινάρια στο αντικείμενο της Πολιτιστικής Γνώσης και Έκφρασης

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στη Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων – Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, στα Επαγγέλματα Δημιουργικού Τομέα και στις Σύγχρονες Μεθόδους Παραγωγής και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων

ΔΩΡΕΑΝ επαγγελματική συμβουλευτική καθοδήγηση και ψυχολογική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος!

ΔΩΡΕΑΝ ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της ατομικής σου επιχείρησης

ΔΩΡΕΑΝ ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της κοινωνικής επιχείρησης  που θα συμμετέχεις

ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας της  επιχείρησής σου!

ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε δίκτυο νέων επιχειρηματιών για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου και την ενίσχυση της εξωστρέφειας!

Ποιοι είναι οι στόχοι και τ αναμενόμενα αποτελέσματα του “Εχετλαίος”

Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας μέσα από τις προβλεπόμενες δράσεις του «Εχετλαίος» οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση:

➙ Να αποκτήσουν τις  γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων στις οποίες θα προωθηθούν προς απασχόληση

➙ Να αποκτήσουν δωρεάν το δικό τους ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, κάτι που θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση και να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα

➙ Να ιδρύσουν ατομικές ή κοινωνικές επιχειρήσεις:

 • Παραγωγής και Διάθεσης Τοπικών Προϊόντων
 • Δημιουργικών, πολιτιστικών και τουριστικών επαγγελμάτων

➙ Να υποστηριχθούν επαγγελματικά και επιχειρηματικά κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας της επιχείρησής τους

 

Διαδικασία και Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις ή για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στη:

• ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, Οινόης 6 (Δημαρχείο Μαραθώνα).  Άτομο επικοινωνίας κ. Μαγδαληνή Μπάτρη, τηλ. 2294066600

• ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., Τρεμπεσίνας 32,  12136 Περιστέρι. Άτομο επικοινωνίας: κ. Τάσος Καραγιάννης, τηλ: 210 5244760, email: a.karagiannis@proopsis.gr

• ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ, Φερρών 16, 10434 Αθήνα. Άτομο επικοινωνίας κ. Αννίκα Δρανδάκη, τηλ. 2108838540 (εσωτ. 801), email: drandaki@dimitra.gr

Επίσης η αίτηση συμμετοχής διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (www.exetleos.gr)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους ξεκινάει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014. 

 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για όλες τις κατηγορίες (Άνεργοι, Νέοι Επιστήμονες,   Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ):

Τα κάτωθι  Δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύουν την Αίτηση συμμετοχής:

 1. Πρόσφατο αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (φωτοτυπία)
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ( Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος που να βεβαιώνει τον τόπο κατοικίας του, ή φωτοτυπία λογαριασμού, ηλεκτρισμού, ή τηλεφωνίας, ή ύδρευσης στο όνομα του αιτούντος)
 4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για το έτος 2013 (Στην περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση)
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες)

Επιπλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ δικαιολογητικά ανά κατηγορία:

Για τους ΑΝΕΡΓΟΥΣ:

 1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

Για τους ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ*:

 1.  Έναρξη Επιτηδεύματος
 2. Βεβαίωση μεταβολής έδρας (εάν απαιτείται)
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ
 4. Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως Ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες, με θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ
 5. Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους που έγινε η έναρξη δραστηριότητας
 6. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)

Για τους ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ* :

 1. Βεβαίωση ασφάλισης στον ΟΓΑ ή Φωτοτυπία του βιβλιαρίου με θεώρηση σε ισχύ
 2. Εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2013 (Θα πρέπει το  ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες να μην υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2013, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος)

 

Διαδικασία επιλογής

Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων κάθε αίτησης (απόρριψη των αιτήσεων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση). Κατόπιν οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από ειδική ομάδα που θα συσταθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Υποδοχής.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Επιλογής των ωφελουμένων που θα αποτελείται από εκπροσώπους των εταίρων της Α.Σ, η οποία θα κάνει και την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.

Εταίροι της Α.Σ

 • ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – Συντονιστής Α.Σ.
  • ΜΕΔΗΜ ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
  • ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
  •  «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ Α.Ε.
  • A&B ADVERTISING ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

 

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με την φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της άμεσης συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του εν λόγω έργου.