Περιγραφή Έργου

Το έργο «Εχετλαίος» είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων που στοχεύει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη 78 ανέργων του Δήμου Μαραθώνα, μέσα από τη δραστηριοποίησή τους σε επαγγέλματα που αναδεικνύουν και αξιοποιούν τα μοναδικά περιβαλλοντικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης αλλά και της αρχαίας κληρονομιάς της περιοχής.

Μέσα από τις δράσεις του έργου, οι ωφελούμενοι θα λάβουν κατάλληλη εκπαίδευση, συμβουλευτική και υποστήριξη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και λειτουργία νέων καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών, στους τομείς του εμπορίου, του πολιτισμού και των τουριστικών επαγγελμάτων. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην περιοχή του Δήμου Μαραθώνα σε τρεις βασικούς άξονες δραστηριότητας:

1. Δημιουργία θεματικού πάρκου «Η Ζωή την Αρχαία Αθήνα»: το εν λόγω πάρκο θα αποτελείται από ένα σύνολο νέων επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν από τους ωφελούμενους του έργου και θα αναπαριστά  αντιπροσωπευτικές και χαρακτηριστικές σκηνές από την ζωή των αρχαίων Ελλήνων στην Αθήνα.

2. Δημιουργία επιχειρήσεων για την παραγωγή και διάθεση Τοπικών Προϊόντων: οι επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν από τους ωφελούμενους σε αυτόν τον άξονα δραστηριότητας, θα ασχολούνται με την βιολογική-οικολογική παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση και διάθεση τοπικών προϊόντων της περιοχής παρέμβασης (αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά, είδη λαϊκής τέχνης κλπ).

3. Δημιουργία μικρών επιχειρήσεων σε δημιουργικά, πολιτιστικά και τουριστικά επαγγέλματα: οι επιχειρήσεις του συγκεκριμένου άξονα θα δραστηριοποιηθούν σε επαγγέλματα:

(α) του δημιουργικού τομέα (creativity sector) που θα συνεισφέρουν στην λειτουργία του δια-δραστικού πάρκου με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους,

(β) διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, αναβιώνοντας τα τοπικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ενισχύοντας την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα της περιοχής, ενσωματώνοντας στις διάφορες εκδηλώσεις τα εκθετήρια-πωλητήρια των τοπικών προϊόντων,

(γ) εναλλακτικού τουρισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής (outdoor activities), αξιοποιώντας τα περιβαλλοντικά και αστικά αξιοθέατα της περιοχής προσφέροντας υπηρεσίες αναψυχής και παρατείνοντας τον χρόνο διαμονής και τις επιλογές των επισκεπτών.