Στόχοι

Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, μέσα από τις προβλεπόμενες δράσεις του «Εχετλαίος» οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση:

  • Να αποκτήσουν τις  γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα καλύπτουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων στις οποίες θα προωθηθούν προς απασχόληση
  • Να αποκτήσουν δωρεάν το δικό τους ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, κάτι που θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση και να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
  • Να ιδρύσουν ατομικές ή κοινωνικές επιχειρήσεις:
    • Παραγωγής και Διάθεσης Τοπικών Προϊόντων
    • Δημιουργικών, πολιτιστικών και τουριστικών επαγγελμάτων
  • Να υποστηριχθούν επαγγελματικά και επιχειρηματικά κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας της επιχείρησής τους