Που Απευθύνεται

Ο «Εχετλαίος» απευθύνεται σε όσους:

  • είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (ή  στον ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας)
  • είναι Νέοι επιστήμονες με ασφάλιση σε επαγγελματικό ασφαλιστικό φορέα και έναρξη επαγγέλματος από 2-1-2011 και μετά
  • είναι Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με χαμηλά εισοδήματα
  • είναι κατά προτεραιότητα κάτοικοι του Καλλικρατικού Δήμου Μαραθώνα